בקר ה- Joy-Con לא מזוהה או לא נקלט כאשר מחובר לקונסולה

מתייחס ל: Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


המידע במאמר זה עשוי לסייע במצבים הבאים:

 • לאחר חיבור בקר ה- Joy-Con אל קונסולת Nintendo Switch, הקונסולה לא מזהה את חיבור הבקר.
 • במסך HOME (בית) או Controllers (בקרים), אין חיווי של חיבור בקרי Joy-Con אל הקונסולה.
 • בקרי Joy-Con עשויים לפעול בצורה אלחוטית במצב טלוויזיה או במצב שולחני, אך המערכת לא מזהה אותם כאשר מחברים אותם אל הקונסולה.

חשוב: ניתן להשתמש בבקרי Joy-Con כבקרים אלחוטיים עם Nintendo Switch Lite.

מה לעשות:

 1. תחילה, יש לוודא שבקונסולה הותקן עדכון המערכת האחרון.
  • אם עדכון המערכת כבר הותקן, יש להפעיל מחדש את הקונסולה על-ידי לחיצה ממושכת על לחצן POWER(הפעלה/כיבוי) במשך שלוש שניות לפחות, ולאחר מכן לחיצה על Power Options (אפשרויות הפעלה) ואז על Restart (הפעלה מחדש).
  • אם לא ניתן לבצע עדכון מערכת משום שאין זיהוי של ה- Joy-Con, אפשר להשתמש במסך המגע כדי להתחבר לאינטרנט ולהזין את הנתונים בשדות הדרושים.
 2. יש לנתק את בקר ה- Joy-Con מהקונסולה, ולהמשיך בצעדים הבאים תוך ניסיון לאבחן את הבעיה בבקר אחד כל פעם.
 3. יש לאפס את בקרי ה-Joy-Con באמצעות לחיצה אחת על לחצן SYNC (סנכרון). לאחר מכן יש ללחוץ על כל לחצן אחר על הבקר כדי להפעילו מחדש.
 4. יש לחבר את בקר Joy-Con אל הקונסולה, ולוודא שהתקע פונה לצד הנכון ומוכנס עד הסוף.
  • אם הקונסולה עדיין לא מזהה את בקר Joy-Con, יש לנסות מספר פעמים לנתק ואז לחבר מחדש את הבקר אל הקונסולה.
  • אם ניתן, יש לבדוק אם הקונסולה מזהה בקר Joy-Con אחר המתחבר אליה.

הבעיה לא נפתרה

 • אם הקונסולה מזהה בקר Joy-Con אחר המחובר אליה, יש צורך לתקן רק את הבקר התקול.
 • אם הקונסולה לא מזהה בקר Joy-Con אחר, או כאשר אין ברשותך בקר נוסף, יש להביא את קונסולת Nintendo Switch ואת הבקר הבעייתי לתיקון.

נא לפנות אלינו לקבלת סיוע.