אחריות יצרן למשך 12 חודשים – אביזרי Nintendo

אחריות היצרן מכסה את אביזרי Nintendo לשימוש במערכות בNintendo Switch (להלן, "המוצר").

בכפוף לתנאים ולמגבלות להלן, חברת Nintendo of Europe GmbH שכתובתה Herriotstr. 4, 60528 פרנקפורט, גרמניה (להלן, "Nintendo") מבטיחה לצרכן הרוכש את המוצר בישראל ("את/ה") כי לתקופה של 12 חודשים מהמועד שבו רכשת את המוצר, המוצר יהיה נקי מפגמים בחומרים ובייצור. בתקופת האחריות, Nintendo תחליף את המוצר או חלק במוצר, אם נמצא בו פגם בחומר או בייצור וזאת בתנאי שימוש רגילים במוצר, למעט הפרטים והמקרים המפורטים בהמשך.

אחריות זו אינה מכסה:

 • תוכנות, משחקים או קונסולות של Nintendo (בין אם נכללו במוצר בעת הרכישה או שלא);
 • אביזרים, ציוד היקפי או פריטים אחרים שנועדו לשימוש עם המוצר אבל לא יוצרו על ידי Nintendo או עבורה (בין אם נכללו במוצר בעת הרכישה או שלא);
 • את המוצר, אם נעשה בו שימוש להשכרה או למטרות מסחריות;
 • פגמים במוצר שנגרמו מנזק בטעות או רשלנות מצדך או מצד צד שלישי כלשהו, שימוש בלתי סביר, שינוי, שימוש עם מוצרים שלא סופקו, קיבלו רישיון או אושרו לשימוש עם המוצר מטעם Nintendo (לרבות, אך לא רק, שיפורי משחקים ללא רישיון, מכשירי העתקה, מתאמים, ספקי כוח או אביזרים בלתי מורשים), וירוסים או חיבור לאינטרנט או לצורות אחרות של תקשורת אלקטרונית, שימוש במוצר שלא לפי הוראות השימוש, או כל סיבה אחרת שלא קשורה לפגמים בחומרים ובייצור;
 • פגמים במוצר שנגרמו משימוש בסוללות או מארזי סוללות לקויים, פגומים או דולפים או כל שימוש אחר בסוללות או מארזי סוללות שלא בהתאם להוראות השימוש במוצר;
 • הפחתה הדרגתית לאורך הזמן בקיבולת ובביצועים של סוללות ומארזי סוללות למוצר (אשר, למען הסר ספק, לא ייחשבו פגם בחומר או בייצור של המוצר);
 • אם המוצר נפתח, שונה או תוקן על ידי אדם או חברה שאינם Nintendo או השותפים המוסמכים שלה, או אם המספר הסידורי של המוצר שונה, הושחת או נמחק;
 • אובדן נתונים כלשהם שהועלו למוצר או אוחסנו עליו על ידי אדם או חברה שאינם Nintendo או המוסמכים לכך מטעמה;
 • אובדן נתונים או תוכן אחר כלשהו, לדוגמה, תוכנות, כתוצאה מפרמוט, איפוס או מחיקת תוכן המוצר או הזיכרון של המוצר (או של כרטיס SD/מיקרו SD וכל התקן אחסון חיצוני אחר שנעשה בו שימוש עם המוצר);
 • אובדן נתונים או כל תוכן אחר כתוצאה ממחיקת מזהה רשת Nintendo הרשום או מקושר למוצר.

כיצד לממש את האחריות

על מנת לממש אחריות זו, עליך:

 • להודיע ליבואן על הפגם במוצר בתוך 12 חודשים מהמועד שבו רכשת את המוצר, וכן
 • להחזיר את המוצר ליבואן בתוך 30 יום מהיום שבו הודעת על הפגם.

על מנת לממש את האחריות, צור/צרי קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של היבואן. פרטי ההתקשרות מפורטים בתעודה זו להלן.

לפני מסירת המוצר ליבואן, עליך להסיר או למחוק כל קבצים או נתונים פרטיים או סודיים.

במסירת המוצר ליבואן את/ה מסכים/ה שNintendo והיבואן לא יהיו אחראים לכל אובדן, מחיקה או השחתה של הקבצים או הנתונים שלך שלא נמחקו או הוסרו.Nintendo ממליצה בחום לגבות את כל הנתונים שלא מחקת או הסרת. יש לשים לב שכתלות בסוג התיקון, ייתכן שיימחקו נתונים או תוכן אחר השמור בזיכרון של המוצר, וייתכן שלא תוכל/י לקרוא נתונים  או תוכן אחר שנשמר על כרטיס ה-SD/מיקרו SD או כל התקן אחסון חיצוני אחר, או לייבא אותם בחזרה למוצר לאחר התיקון. בעת מסירת המוצר ליבואן, בבקשה:

 1. השתמש/י באריזה המקורית במידת האפשר;
 2. ספק/י תיאור של הפגם;
 3. צרף/י עותק של הוכחת הרכישה הכולל את תאריך רכישת המוצר.

אם לאחר שNintendo בחנה את המוצר היא מסכימה שמדובר במוצר פגום, Nintendo (על-פי שיקול דעתה הבלעדי) תתקן או תחליף את החלק שגורם לפגם, או תחליף את הרכיב הרלוונטי במוצר, ללא חיוב.

אם תקופת האחריות המוזכרת לעיל של 12 חודשים חלפה במועד שבו היבואן קיבל הודעה על הפגם או שהפגם לא מכוסה באחריות, ייתכן שNintendo בכל זאת תסכים לתקן או להחליף את החלק שגרם לפגם או להחליף את הרכיב הרלוונטי במוצר (על-פי שיקול דעתה הבלעדי). לקבלת מידע נוסף, ובמיוחד פרטים לגבי עלויות של שירותים כאלה, אנא צור/צרי קשר עם מחלקת תמיכת לקוחות של היבואן.

אחריות היצרן לא פוגעת בזכויות המגיעות לך על פי חוק, לדוגמה, חוקי הגנת הצרכן, כרוכש/ת המוצר.

ההטבות שתוארו לעיל מוסיפות על זכויות אלה.

היבואן הרשמי בישראל (לעיל ולהלן: "היבואן"): תור גיימינג בע"מ

רחוב ראול ולנברג 4 תל אביב

טלפון: 0737891999 פקס: 079-5729263

מחלקת תמיכת לקוחות של היבואן

support@nintendo.co.il