כיצד לחבר / לנתק את בקרי ה-Joy-Con ל-Nintendo Switch

מתייחס ל- Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


במאמר זה נלמד כיצד לחבר או לנתק את בקרי ה-Joy-Con לקונסולה Nintendo Switch

ניתן להתאים בקר Joy-Con לקונסולה אחת בכל פעם. אם תרצו להשתמש ב- Joy-Con בקונסולה אחרת, יהיה עליהם להתאים אותם לקונסולה.

יש לבצע את הצעדים הבאים

לנתק את בקר ה- Joy-Con מהקונסולה

יש ללחוץ על כפתור השחרור בחלק האחורי של ה- Joy-Con תוך החלקה של ה- Joy-Con מלמטה למעלה.

חשוב: לאחר ניתוק בקרי ה- Joy-Con מהקונסולה, יש להקפיד לחבר את רצועות ה-Joy-Con לפני שימוש במשחק או בתוכנה.

כפתור השחרור של ה-Joy-Con השמאלי מודגש בזמן ה-Joy-Con מחובר לקונסולה- Nintendo Switch
ה-Joy-Con הימני מחליק ומתנתק מקונסולת Nintendo Switch

פרטי הרישום של ה- Joy-Con לא נמחקים כאשר בקרי ה- Joy-Con מנותקים. כעת ניתן להשתמש בהם כבקרים אלחוטיים.

לחבר את בקר ה-Joy-Con לקונסולה
  1. יש לוודא שבקרי ה- Joy-Con מכוונים נכון.

יש לוודא שמסך ה- LCD פונה כלפיכם. כדי להבטיח שבקר ימין ושמאל מכוונים נכון עם הקונסולה, יש לכוון את הסמל "-" ב- Joy-Con השמאלי עם הפינה השמאלית העליונה של הקונסולה, ולכוון את הסמל "+" ב- Joy-Con הימני עם הפינה הימנית העליונה של הקונסולה.

סמלי הפלוס והמיניס של בקרי ה- Joy Con מודגשים כאשר ה- Joy Con מחוברים כראוי

2. יש לחבר את ה- Joy-Con לקונסולת Nintendo Switch.

יש להשתמש במסילה בצד הקונסולה ולהחליק את ה- Joy-Con מלמעלה למטה עד ששומעים קליק. 

ג'וי קון הימני מחליק הלאה ומתחבר לקונסולת ה- Nintendo Switch

ברגע שבקרי ה- Joy-Con מחוברים למערכת הם רשומים וכעת ניתן לנתק ולהשתמש בהם.

סרטון (בשפה האנגלית)