ידיות הבקרה של Nintendo Switch Lite אינן מגיבות

המידע הכלול במאמר זה עשוי לסייע במצבים שבהם ידיות הבקרה אינן מגיבות או מגיבות שלא כיאות ב-Nintendo Switch Lite.

מה נדרש לעשות

  1. אם בקרים אלחוטיים כלשהם המשויכים למערכת, יש להשתמש במסך המגע כדי לוודא כי קלט לחצן הקונסולה מוגדר למצב מופעל.
  2. יש לוודא כי הגרסה המותקנת היא גרסת המערכת העדכנית ביותר.
  3. יש לכייל את ידיות הבקרה.
  4. אם הבעיה מתרחשת לגבי יישום או משחק מסוים, יש לנסות את הפעולות הבאות:
    1. בדקו אם קיימים עדכוני תוכנה כלשהם עבור אותו משחק.
    1. יש לעיין במדריך האלקטרוני של המשחק. חלק מהמשחקים, כגון Mario Kart 8 Deluxe, תומכים בבקרות הטיה בתוך המשחק. הפעלתם עשויה לגרום לתחושה שידיות הבקרה אינן מגיבות כיאות. במקרה כזה, ייתכן שיהיה צורך להשבית את בקרות ההטיה בתוך המשחק.

הבעיה לא נפתרה

אם לא ניתן לכייל את ידיות הבקרה, או אם הן אינן מגיבות כיאות, יהיה צורך למסור את מערכת ה-Nintendo Switch Liteלתיקון.

לחצו כאן כדי להזמין תיקון.