כיצד להפעיל / להשבית את קלט לחצן הקונסולה

תיאור:

במאמר זה ניתן ללמוד כיצד מפעילים או משביתים את קלט לחצן הקונסולה ב-Nintendo Switch Lite.

חשוב:

  • הגדרה זו מופעלת כברירת מחדל, והיא זמינה רק עבור Nintendo Switch Lite. היא אינה תואמת לקונסולת Nintendo Switch.
  • ניתן להשבית הגדרה זו רק כשבקר אלחוטי משויך למערכת Nintendo Switch Lite.
  • כאשר הגדרה זו מושבתת, המערכת תפסיק לקבל קלטים מלחצני הקונסולה ותקבל קלטים רק מבקר אלחוטי משויך.
  • הגדרה זו מופעלת מחדש אוטומטית כשהמערכת מופעלת מחדש או לאחר שמעוררים אותה מתוך מצב שינה.

בצעו את השלבים הבאים:

  1. בתפריט HOME (ראשי), לחצו על System Settings (הגדרות מערכת).
  2. נווטו אל Controllers and Sensors (בקרים וחיישנים) ולאחר מכן בחרו Console Button Input (קלט לחצן קונסולה). הגדרה זו תושבת.

בחרו באפשרות זו שוב כדי להפעיל אותה מחדש.