כיצד מחזיקים את בקרי ה-Joy-Con (שחקן יחיד וריבוי שחקנים)

הוראות להגדרה או לשינוי מצב ההחזקה של בקרי Joy-Con עבור משחקי שחקן יחיד וריבוי שחקנים ב-Nintendo Switch.

מידע רקע:

בעת שימוש בבקרי Joy-Con כבקרים אלחוטיים, ניתן להחזיק אותם במצבים שונים:

אנכיתאופקית
כבקר יחיד (אחיזת בקר כפול) או
כבקרים נפרדים (אחיזת בקר יחיד)
כבקרים נפרדים (אחיזה אופקית יחיד)

אף כי ניתן לנווט בתפריט HOME (ראשי) באמצעות בקרי ה-Joy-Con במצבי ההחזקה השונים, מצב ההחזקה בכל משחק תלוי באפשרויות לגבי שחקן יחיד וריבוי שחקנים עבור אותה תוכנה. לדוגמה,

  • במשחקים מסוימים, כמו 'Snipperclips – Cut it out, together!', ניתן להשתמש בבקרי ה-Joy-Con רק במצב אחיזה אופקית סולו.
  • במשחקים אחרים, כמו 'Super Bomberman R', ניתן להשתמש בבקרי ה-Joy-Con עבור שחקן יחיד במצב אחיזת בקר כפול או במצב אחיזה אופקית סולו, ועבור ריבוי שחקנים – רק במצב אחיזה אופקית סולו.

מה נדרש לעשות:

כדי להגדיר או לשנות את מצב ההחזקה של בקרי ה-Joy-Con:

  1. בתפריט HOME (ראשי), בחרו 'Controllers' (בקרים) > Change Grip/Order (שינוי אחיזה/סדר).
    1. בקרים אלחוטיים כלשהם המשויכים לקונסולה ינותקו זמנית.
  2. בהתאם למצב ההחזקה שבו יש להשתמש, לחצו על הלחצנים בבקרי ה-Joy-Con כדלקמן:
כיצד מחזיקים את בקרי ה-Joy-Conלחצנים ללחיצה
כאחיזת בקר כפול 
לחצן L (בבקר ה-Joy-Con השמאלי) + לחצן R (בבקר ה-Joy-Con הימני), או
לחצן ZL (בבקר ה-Joy-Con השמאלי) + לחצן ZR (בבקר ה-Joy-Con הימני)
כאחיזה אנכית סולו 
לחצן SL + לחצן SR בכל אחד מבקרי ה-Joy-Con שבו ברצונך להשתמש אופקית

חשוב:אם הקונסולה כבויה או מוגדרת למצב שינה, מצב ההחזקה של בקר ה-Joy-Con יחזור אוטומטית לאחיזת בקר כפול.