כיצד מעבירים את הקונסולה למצב שינה

הוראות להעברה של קונסולת ה-Nintendo Switch למצב שינה.

בצעו את השלבים הבאים:

קיימות כמה דרכים להעברת הקונסולה למצב שינה:

 • לחצו על לחצן POWER (הפעלה).
  לחצו על לחצן POWER (הפעלה) פעם אחת. המסך יכבה והקונסולה תעבור למצב שינה. 
 • מתוך תפריט POWER (הפעלה).
  1. יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן POWER (הפעלה) למשך 3 שניות לפחות כדי שיוצג תפריט POWER (הפעלה).
  2. בחרו 'Power Options' (אפשרויות הפעלה) > 'Sleep Mode' (מצב שינה).
 • ממסך Quick Start (התחלה מהירה).
  1. כדי לפתוח את מסך Quick Start (התחלה מהירה), יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן HOME (ראשי) בבקר ה-Joy-Con הימני למשך שנייה אחת לפחות.
  2. בחרו 'Sleep Mode' (מצב שינה).

כדי לעורר את הקונסולה ממצב שינה, יש ללחוץ על לחצן POWER (הפעלה) או על לחצן HOME (ראשי).