כיצד מעדכנים את קושחת הבקר

הוראות לעדכון הקושחה בבקרי Nintendo Switch.

מידע נוסף:

  • ניתן לעדכן את קושחת הבקר גם כשהבקר מחובר לקונסולת ה-Nintendo Switch או כשהוא מחובר באופן אלחוטי.
  • כדי לעדכן את תוכנת הבקר, יש לשייך את הבקר לקונסולה ולהפעיל אותו.

בצעו את השלבים הבאים:

בתפריט HOME (ראשי), בחרו 'System Settings' (הגדרות מערכת) > 'Controllers and Sensors' (בקרים וחיישנים) > 'Update Controllers' (עדכון בקרים).