כיצד מפעילים/משביתים בקרות הטיה (Mario Kart 8 Deluxe)

תיאור:

הוראות להפעלה/השבתה של בקרות ההטיה ב-Mario Kart 8 Deluxe.

מידע נוסף:

בקרות ההטיה מאפשרות לנווט רכבי מרוץ על ידי הטיית בקר ה-Joy-Con שמאלה או ימינה, בניגוד להיגוי באמצעות ידית הבקרה.

בצעו את השלבים הבאים:

  1. מתוך התפריט הראשי, יש לבחור במצב המשחק שבו רוצים לשחק (שחקן יחיד, ריבוי שחקנים, משחק מקוון או משחק אלחוטי).
  2. יש להגדיר את המרוץ עד לנקודה שבה נדרש לבחור רכב. (הדבר קורה מיד לאחר שהשחקן בוחר לעצמו דמות.)
  3. במסך בחירת הרכב, יש ללחוץ על הלחצן '+' או '–' כדי להציג את נתוני הרכב. הסמל שבמרכז החלק העליון של חלון הנתונים מיועד לבקרות הטיה.
    • ניתן להגיע לאפשרות זו גם במהלך מרוץ על ידי לחיצה על הלחצן '+' או '–'.
  4. יש ללחוץ על הלחצן המוצג לצד סמל בקרות ההטיה כדי להפעיל או לכבות תכונה זו.
    • כאשר התכונה מופעלת יופיע מעל הסמל חץ מעוקל צהוב.