כיצד משנים את כיוון ידית הבקרה בבקר ה-Joy-Con

במאמר זה תלמדו כיצד משנים את כיוון ידית הבקרה בבקר ה-Joy-Con.

חשוב

 • אף כי ניתן להפעיל אפשרות זו בכל עת, היא מיועדת לשימוש עם תוכנה למשחק עם בקר Joy-Con במצב אחיזה אופקית יחיד.
 • אפשרות זו לא תפעל בצורה מיטבית עם תוכנה המיועדת למשחק עם בקר Joy-Con המחובר למערכת או הנמצא בשימוש במצב אחיזה מרוחקת יחיד או אחיזת בקר כפול.
 • כאשר אפשרות זו מופעלת, רק כיוון ידית הבקרה משתנה. מיפוי הלחצנים יישאר זהה כאשר הבקר נמצא במצב אחיזה אופקית יחיד.

יש לבצע את הצעדים הבאים

 1. לשימוש מיטבי, יש לוודא כי בקר ה-Joy-Con מנותק מהקונסולה ומוגדר למצב אחיזה אופקית יחיד.
 2. בתפריט HOME (ראשי), בחרו Controllers (בקרים) ולאחר מכן בחרו Change Grip/Order (שינוי אחיזה/סדר).
 3. יש להחזיק את בקר ה-Joy-Con אופקית וללחוץ על הלחצן SL + הלחצן SR.
  • מצב האחיזה האופקית סולו ניתן לאישור בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
 4. חזרו לתפריט HOME (ראשי), בחרו System Settings (הגדרות מערכת) ולאחר מכן בחרו Controllers and Sensors (בקרים וחיישנים).
 5. בחרו Change Button Mapping (שינוי מיפוי לחצנים).
 6. בצד השמאלי של המסך, בחרו בקר ולאחר מכן בחרו Change (שינוי).
 7. בחרו Control Stick Settings (הגדרות ידית בקרה).
 8. בחרו Change Orientation (שינוי כיוון).
 9. בחרו Back (חזרה) ולאחר מכן בחרו Done (בוצע) כדי לאשר.

חשוב

 • יש להקפיד לבצע את השלב האחרון הזה – אחרת, ההגדרה החדשה לא תוחל על בקר ה-Joy-Con.
 • יש לזכור כי ברגע שהגדרה זו מופעלת, כיוון ידית הבקרה משתנה. עם זאת, מיפוי הלחצנים נשאר זהה.