בקר ה-Joy-Con מתחבר / מתנתק מהקונסולה שוב ושוב

תיאור:

תקשורת האלחוטית בין בקר ה- Joy-Con לבין הקונסולה  Nintendo Switch מתחברת ומתנתק שוב ושוב.

מה לעשות

 1. יש לנתק את הקונסולה מתחנת העגינה, ולחבר את בקרי ה-Joy-Con.

אם בקר ה-Joy-Con אינו מזוהה כשהוא מחובר, יש לעיין במאמר בקר ה- Joy-Con לא מזוהה או לא נקלט כאשר מחובר לקונסולה.

2. יש לוודא שהקונסולה מעודכנת עם גרסת המערכת העדכנית ביותר.
אם הקונסולה כבר מעודכנת, יש להפעיל אותה מחדש על ידי לחיצה ממושכת על הלחצן POWER (הפעלה) למשך שלוש שניות, ולאחר מכן לבחור "Power Options" (אפשרויות הדלקה) ו "Restart" (הפעלה מחדש.)

3. יש לבדוק אם לבקרי Joy-Con יש את עדכון הקושחה העדכני ביותר.

4. יש לנתק את בקרי Joy-Con ולהתחיל משחק או לנווט בין התפריטים כדי לראות אם הבעיה עדיין קיימת.

האם הבעיה עדיין קיימת ?

לא

יש להמשיך להשתמש בקונסולה Nintendo Switch כרגיל ולעקוב אחר המצב.

כן

כן

 1. יש לבדוק את בקרי Joy-Con על ידי ניתוקם מהקונסולה וניסיון להשתמש בהם באופן אלחוטי.
 2. אם הבעיה עדיין קיימת, יש לנסות את הפעולות הבאות:

  איפוס בקרי ה-Joy-Con
  יש ללחוץ פעם אחת על לחצן SYNC (סינכרון) בכל בקר ולאחר מכן ללחוץ על כל כפתור אחר כדי להפעיל אותו שוב.

  להפעיל ולבטל את מצב הטיסה זמנית.
  לאחר הפעלת מצב טיסה, יש לחבר מחדש את בקרי Joy-Con על ידי הפעלת תקשורת Bluetooth  באמצעות "System Settings" (הגדרות מערכת), "Flight Mode" (מצב טיסה) ולאחר מכן "Controller Connection (Bluetooth) "" (חיבור בקר(Bluetooth לאחר מכן ללחוץ על כפתור בכל בקר כדי לחבר אותו מחדש.
  לאחר חיבור בקרי Joy-Con לקונסולה באופן אלחוטי, יש לבטל את מצב הטיסה ולהמשיך להשתמש בקונסולה כרגיל.

  לבדוק אם קיימות הפרעות אלחוטיות.
  יש לוודא כי הקונסולה אינה ממוקמת מאחורי טלוויזיה, מתחת לחפץ מתכת או בטווח של 1 עד 1.5 מטר של מכשירים אלחוטיים אחרים, כגון רמקולים אלחוטיים, טלפונים אלחוטיים וכו '.

  אם אפשר, לבדוק את הקונסולה עם בקר Joy-Con אחר (שמאל או ימין).

הבעיה לא נפתרה:

אם הבעיה נמשכת עם בקר  Joy-Conאחד בלבד, יהיה צורך לשלוח לתקון את ה-Joy-Con.

אם הבעיה מתרחשת במספר בקרי Joy-Con, יהיה צורך לשלוח את הבקרים והקונסולה לתיקון.