נזק למארז

נזק או שבר למארז אינו מכוסה על ידי האחריות.

אם הנזק במארז משפיע בתפקוד התקין של הקונסולה, יהיה צורך לשלוח אותה לתיקון.

אם התקלה אינה נובעת מפגם בייצור המוצר, התיקון לא יכוסה על ידי האחריות, ועל כן תישלח הצעת מחיר.

האם דף זה עזר לך ?