שגיאת בקריאת כרטיס משחק


אם לקונסולה יש בעיה בקריאת כרטיסי משחק, לפעמים ניתן לפתור את הבעיה על ידי ביצוע כמה בדיקות פשוטות, אולם ייתכן שלקונסולה יש תקלה שהאחריות מכסה או לא.

יש לוודא שכרטיס המשחק מוכנס בכיוון הנכון (כשתמונת המדבקה פונה לכיוון המסך).

אם החיבורים שעל הכרטיס מלוכלכים, יש לנקות אותם עם מטלית יבשה ורכה.

יש לבדוק אם Parental Control (בקרת הורים) מגבילה את השימוש במשחק.

אם הבעיה מתרחשת במשחק בודד, התקלה לא תהיה בקונסולה אלא בכרטיס המשחק עצמו. במקרה זה, נא ליצור קשר עם שירות הלקוחות.

אם התקלה אינה נובעת מפגם בייצור, התיקון לא יכוסה על ידי האחריות, ועל כן תישלח הצעת מחיר.

האם דף זה עזר לך ?