נזק למסך מגע

נזק למסך מגע אינו מכוסה על ידי האחריות.

אם הנזק במסך המגע משפיע בתפקוד התקין של הקונסולה, יהיה צורך לשלוח אותה לתיקון.

אם התקלה אינה נובעת מפגם בייצור המוצר, התיקון לא יכוסה על ידי האחריות, ועל כן תישלח הצעת מחיר.

האם דף זה עזר לך ?