נזקי מים

אם הקונסולה באה במגע עם נוזלים כלשהם, יתכן שנגרם לה נזק המשפיע בתפקודה ויהיה צורך לשלוח אותה לבדיקה.

נזקי מים אינם מכוסים על ידי האחריות.

אם הקונסולה רטובה או מראה סימני רטיבות, המוצר ייחשב כבלתי ניתן לתיקון, עלות החלפת כל החלקים תעלה על עלות החלפה לערכה של קונסולה חדשה.

ההחלפה לא תכוסה על ידי האחריות, ועל כן תישלח הצעת מחיר.

האם דף זה עזר לך ?