בעיות הפעלה עם בקר Joy-Con

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


המידע במאמר זה עשוי לסייע במצבים הבאים:

 • לא ניתן להפעיל את בקרי ה-Joy-Con.
 • מחוון טעינת הסוללה של בקרי Joy-Con לא מוצג בצורה נכונה בעת שיוך למערכת Nintendo Switch.
 • טעינת הסוללה בבקר Joy-Con לא מחזיקה זמן רב גם כאשר טוענים אותה במשך שלוש וחצי שעות לפחות.

חשוב:

 • כדי שבקר Joy-Con ייטען כאשר הוא מחובר לקונסולת Nintendo Switch, על הקונסולה להיות מחוברת למתאם AC ובמצב מופעל או במצב שינה.
 • לא ניתן לטעון בקרי Joy-Con באמצעות Nintendo Switch Lite. קונסולת Nintendo Switch או אביזר תואם, כגון ידית טעינה ל-Joy-Con (נמכרת בנפרד), נדרשים לטעינת הבקרים.

הערה

 • לטעינה מלאה של בקרי Joy-Con נדרשות בערך שלוש וחצי שעות.
 • כאשר סוללת הבקר טעונה במלואה, היא עשויה להחזיק עד 20 שעות. פרק זמן זה עשוי להתקצר בהתאם ליישום התוכנה ולפונקציות שבהן משתמשים.

מה לעשות:

 1. יש לאפס את מתאם ה-AC על-ידי ניתוקו משני הצדדים במשך 30 שניות לפחות.
  • בעת ביצוע צעד זה, יש לוודא שנעשה שימוש במתאם AC ל-Nintendo Switch (דגם HAC-002). בנוסף, יש לוודא שכבל הטעינה אינו חתוך, כפוף, שחוק וכו'.
מתאם AC ל-Nintendo Switch
 1. אם מתגלה נזק כלשהו, או כאשר נעשה שימוש במטען שונה, החלפתם באביזרים הנכונים עשויה לפתור את הבעיה.

ניתן לרכוש את מתאם AC ל-Nintendo Switch בחנות המקוונת שלנו.

 1. לאחר ניתוק בקרי Joy-Con מהקונסולה, יש לאפס אותם בלחיצה אחת על לחצן SYNC (סנכרון) בכל אחד מהבקרים.
 2. לאחר איפוס מתאם ה-AC ובקרי ה-Joy-Con,יש לחבר את ה-Joy-Con לקונסולה, ואז לחבר את מתאם ה-AC ישירות לקונסולה ולשקע חשמל בקיר.
  • המסך יופעל, ומחוון טעינת הסוללה יוצג לרגע בפינה השמאלית העליונה של המסך.

חשוב

 1. אם סוללת הקונסולה כמעט התרוקנה כאשר מחברים לראשונה את מתאם ה-AC, המסך לא יופעל ומחוון טעינה יוצג לרגע בפינה השמאלית העליונה של המסך. במקרה כזה, יש לאפשר לקונסולה להיטען במשך 15 עד 30 דקות לפחות, ולאחר מכן ללחוץ על לחצן POWER (הפעלה/כיבוי)כדי לאתחל אותה.
 • אם הקונסולה לא נטענת כלל, יש לנסות לאבחן את הבעיה בלחיצה כאן.
חיבור מתאם AC ל-Nintendo Switch לשקע חשמל ולקונסולת Nintendo Switch

4. בתפריט HOME (בית) יש לבחור באפשרות Controllers (בקרים).

בחירת סמל Controllers (בקרים) במסך HOME (בית) של Nintendo Switch
 • טעינת הסוללה המשוערת של הקונסולה והבקרים המחוברים יוצג במסך Controllers (בקרים).
הצגת הטעינה המשוערת של הסוללה כפי שהיא מוצגת במסך Controllers (בקרים) של Nintendo Switch

האם בקרי Joy-Con נטענים ?

כן

כדי להבטיח ביצועים אופטימליים, יש לוודא שבקונסולה הותקן עדכון המערכת האחרון.

לא
 • אם בקרי ה-Joy-Con לא נטענים, אפשר לנסות את הפתרון הבא:
 • יש לוודא שהקונסולה מופעלת או במצב שינה.
  • כדי שבקר Joy-Con ייטען כאשר הוא מחובר לקונסולת Nintendo Switch, על הקונסולה להיות מחוברת למתאם AC ובמצב מופעל או במצב שינה.
 • אם יש ברשותך מתאם AC נוסף ל-Nintendo Switch, יש לנסות להשתמש בו.
 • אם ניתן, יש לנסות להטעין את בקר Joy-Con באמצעות ידית הטעינה.

אם בקר ה-Joy-Con נטען בצורה תקינה באמצעות ידית הטעינה, אך לא נטען כאשר מחברים אותו אל הקונסולה, ייתכן שקיימת בעיה בקונסולה המחייבת תיקון.