כיצד לבצע עדכון מערכת

מתייחס ל: Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


במאמר זה נלמד כיצד לעדכן את המערכת של הקונסולת  Nintendo Switch.

חשובה:

  • קונסולה- Nintendo Switch חייבת להיות מחוברת לאינטרנט להוריד עדכון מערכת.

הערה:

  • ברוב המצבים, הקונסולה- Nintendo Switch תוריד אוטומטית את עדכון המערכת האחרון . יש לבצע את השלבים הבאים כדי להתחיל ידנית את תהליך העדכון. אם לא מצליחים לבצע את עדכון המערכת, יש להפעיל מחדש את הקונסולה,  ולנסות שוב.

יש לבצע את הצעדים הבאים:

  1. בתפריט HOME (בית), יש ללחוץ על System Settings (הגדרות מערכת).
הגדרות מערכת מודגשות במסך התפריט HOME של Nintendo Switch

2. יש לגלול מטה דרך System Settings (הגדרות מערכת) ויש ללחוץ על  System (מערכת).

כעת יש ללוץ על  Update System (עדכון מערכת) כדי להתחיל בתהליך עדכון המערכת.

עדכון מערכת מודגש בתוך אפשרות המערכת בהגדרות המערכת
  • במהלך התהליך המערכת תבצע תחילה בדיקה כדי לקבוע אם קיים עדכון מערכת חדש.
  • אם קיים עדכון, תהליך ההורדה יתחיל אוטומטית