כיצד לחבר את הקארט (Mario Kart Live: Home Circuit) לקונסולה Nintendo Switch

במאמר זה נלמד כיצד להתאים ולחבר את הקארט לקונסולה Nintendo Switch.

מידע חשוב

לאחר התאמת הקארט, לא יהיה צורך לחזור שוב על פעולת ההתאמה כאשר מתחילים לשחק.

השלימו את הצעדים הבאים

האם זו הפעם הראשונה שהקארט יתואם לקונסולה Nintendo Switch שלכם

כן

לחיבור הראשוני, השלימו את הצעדים הבאים:

  1. הפעילו את תוכנת המשחק ב- Nintendo Switch והתקדמו למסך שבו תונחו להפעיל את הקארט.
  2. לחצו לחצה קצרה על כפתור ההצתה על הקארט. 
    • קוד QR יוצג על גבי מסך הקונסולה.
  3. לאחר שנורית הבלם האדומה ונורית ההפעלה הכחולה מתחילות להבהב על הקארט, כיוונו את מצלמת הקארט למסך הקונסולה (או למסך הטלוויזיה אם אתם משחקים במצב טלוויזיה) כדי לקרוא את קוד ה- QR. 

חשוב: אם מופיעה הודעה המבקשת מכם לטעון את הקארט, הקפדו לטעון תחילה את הקארט ולאחר מכן לבצע את צעדי ההתאמה.

לא

אם הקארט כבר הותאם לקונסולה Nintendo Switch שלכם, פשוט הפעילו את תוכנת המשחק ב- Nintendo Switch , ואז לחצו לחיצה קצרה על כפתור ההצתה על הקארט.

  • נורת הבלם האדומה ונורת ההפעלה הכחולה יהבהבו לרגע על הקארט.
הקארט הותאם לקונסולה Nintendo Switch אחרת

אם ברצונכם להתאים את הקארט לקונסולה אחרת, בצע את הפעולות הבאות:

  1. הפעלו את תוכנת המשחק ב  Nintendo Switch ואז לחצו לחיצה קצרה על כפתור ההצתה על הקארט.
  2. לאחר שנורת הבלם האדומה נכבית ובעוד נורת ההפעלה הכחולה עדיין מהבהבת, לחצו שוב על כפתור ההצתה.