כיצד מוחקים את כל התוכן וההגדרות ב-Nintendo Switch

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite,Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


במאמר זה, נלמד כיצד לאתחל או לפרמט את מערכת Nintendo Switch תוך מחיקת כל ההגדרות.

חשוב

יש לבצע את הצעדים הבאים:

  1. יש ללחוץ על System Settings (הגדרות מערכת) בתפריט HOME (בית).
  2. יש לגלול מטה ל-System (מערכת), וללחוץ על אפשרות זו.
  3. יש לגלול מטה לחלק התחתון של התפריט וללחוץ על Formatting Options (אפשרויות פרמוט).
    • אם הוגדר במערכת קוד PIN של בקרות הורים, תוצג הנחיה להזין את הקוד כדי להמשיך. שכחת את קוד ה-PIN?
  4. יש ללחוץ על Initialize Console (אתחול קונסולה) למחיקת כל הנתונים בזיכרון המערכת.
  5. יש לקרוא את המידע במסך, ולאחר מכן ללחוץ על Next (הבא) כדי להמשיך.
  6. יש ללחוץ על Initialize (אתחול) כדי להשלים את התהליך.