כיצד מוחקים חשבון משתמש ב-Nintendo Switch

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite,Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


במאמר זה נלמד כיצד מוחקים חשבון משתמש ב-Nintendo Switch

חשוב: מחיקת חשבון משתמש תגרום למחיקה של כל נתוני השמירה המשויכים לאותו חשבון. לא ניתן לשחזר נתוני שמירה לאחר מחיקתם.

הערה: אם חשבון המשתמש מקושר לחשבון Nintendo, חשבון Nintendo לא יימחק. עם זאת, לא יהיה ניתן להשתמש בתוכנה שנרכשה באמצעות החשבון עד לקישור מחדש של חשבון Nintendo לחשבון משתמש חדש.

יש לבצע את הצעדים הבאים

 1. יש ללחוץ על System Settings (הגדרות מערכת) בתפריט HOME (בית).
 2. יש לגלול מטה עד לבחירה ב-Users (משתמשים), ולאחר מכן לבחור בחשבון המשתמש הרצוי כדי לגשת למסך Profile Settings (הגדרות פרופיל).
 3. יש לגלול מטה לחלק התחתון של מסך ההגדרות וללחוץ על Delete User (מחיקת משתמש).
  • אם הוגדר במערכת קוד PIN של בקרות הורים, תוצג הנחיה להזין את הקוד כדי להמשיך. אם שכחת את קוד ה-PIN, באפשרותך לשחזר או לאפס אותו.
 4. יש לסמן את התיבה לצד Delete (מחיקה), ולאחר מכן ללחוץ על Next (הבא).
  • אם קיים חשבון Nintendo מקושר, יש ללחוץ על Confirm (אישור), ולאחר מכן על Unlink (ביטול קישור) כדי להסיר את הקישור לחשבון Nintendo.
  • יש ללחוץ על Delete this User (מחיקת משתמש זה).
  • לאחר מחיקת החשבון, יש ללחוץ על OK (אישור) כדי לשוב למערכת.