כיצד מחברים את ה- Nintendo Switch לטלוויזיה

במאמר זה, נלמד כיצד לחבר קונסולת Nintendo Switch לטלוויזיה

חשוב: קונסולת Nintendo Switch Lite לא תומכת במצב טלוויזיה.

יש לבצע את הצעדים הבאים:

  1. יש לפתוח את הכיסוי האחורי בתחנת העגינה של Nintendo Switch.
פתיחת הכיסוי האחורי בתחנת העגינה של Nintendo Switch

2. יש לחבר את תקע ה-USB ממתאם ה-AC של Nintendo Switch (דגם HAC-002) לחיבור העליון בתחנת העגינה עם הכיתוב AC ADAPTER (מתאם AC), ולאחר מכן לחבר את הקצה השני של מתאם ה-AC לשקע חשמל בקיר.

3. יש לחבר קצה אחד של כבל HDMI לחיבור התחתון בתחנת העגינה עם הכיתוב HDMI OUT (יציאת HDMI), ולאחר מכן לחבר את הקצה השני של הכבל ליציאת ה-HDMI  בטלוויזיה או בצג.

חיבור כבלי HDMI ן-USB אל תחנת העגינה של Nintendo Switch

4. יש לסגור את הכיסוי האחורי בתחנת העגינה של Nintendo Switch.

5. יש להוציא את בקרי ה-Joy-Con הימני והשמאלי מהקונסולה.

חשוב: אם בקרי ה-Joy-Con לא היו מחוברים לקונסולה, יש לבצע תחילה רישום שלהם בקונסולה על-מנת לאפשר שימוש שלהם כבקרים אלחוטיים.

ניתוק בקרי ה-Joy-Con מקונסולת Nintendo Switch

6. יש למקם את הקונסולה כך שהמסך פונה לאותו כיוון כמו הלוח הקדמי של תחנת העגינה, ולאחר מכן להכניס את הקונסולה אל תוך תחנת העגינה.

  • כאשר הקונסולה מחוברת לתחנת העגינה, המסך יתכבה.
חיבור קונסולת Nintendo Switch לתוך תחנת העגינה של Nintendo Switch

7. כעת יש להפעיל את הטלוויזיה, ולבחור את כניסת ה-HDMI הנכונה.