כיצד מכיילים את בקרי Joy-Cons

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch, Nintendo Switch Family

במאמר זה, נלמד כיצד מכיילים את ידיות הבקרה ואת בקרי התנועה ב-Joy-Con וב-Pro Controller לשימוש עם מערכות Nintendo Switch.

חשוב:

  • כדי לכייל את בקרי התנועה ב-Joy-Con, חייבים תחילה לנתק את הבקר מקונסולת Nintendo Switch.
  • ניתן לשייך ולעשות שימוש אלחוטי בבקרי Joy-Con ו-Pro Controller עם Nintendo Switch Lite.

יש לבצע את הצעדים הבאים:

ידיות בקרה – Control Sticks
  1. בתפריט HOME (בית) יש ללחוץ על System Settings (הגדרות מערכת), ואז לגלול לחלק התחתון של התפריט משמאל וללחוץ על Controllers and Sensors בקרים וחיישנים).
מסך Controllers and Sensors (בקרים וחיישנים)
  1. יש ללחוץ על Calibrate Control Sticks (כיול ידיות בקרה) ולאחר מכן ללחוץ על ידית הבקרה עבור הבקר שרוצים לכייל.
  2. יש לפעול על פי ההנחיות במסך כדי לבדוק את פעולת ידית הבקרה.
מסך Calibrate Control Sticks (כיול ידיות בקרה)
בקרי תנועה – Motion Controls
  1. בתפריט HOME (בית) יש ללחוץ על System Settings (הגדרות מערכת), ואז לגלול לחלק התחתון של התפריט משמאל וללחוץ על Controllers and Sensors בקרים וחיישנים).
מסך Controllers and Sensors (בקרים וחיישנים)
  1. יש ללחוץ על Calibrate Motion Controls (כיול בקרי תנועה) ולאחר מכן ללחוץ ממושכות על לחצן – או + בבקר שאותו רוצים לכייל.
מסך Calibrate Motion Controls (כיול בקרי תנועה) ובו שלבי החזקה וניתוק
  1. יש להסיר רצועות או אביזרים המחוברים לבקר.
  2. יש להניח את הבקר על משטח ישר ויציב כאשר הידית פונה כלפי מעלה, ולהמתין רגע. 

מסך Calibrate Motion Controls (כיול בקרי תנועה) ובו שלבי כיול אחרוניםעם סיום תהליך הכיול, יש ללחוץ על OK (אישור).

אם הבעיה נמשכת, נא לפנות אלינו לקבלת סיוע נוסף.