כיצד מנהלים / מוחקים נתוני שמירה של משחקים

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


במאמר זה, נלמד כיצד לנהל או למחוק נתוני שמירה של משחקים ב-Nintendo Switch.

הערה: נתוני שמירת משחקים נשמרים בזיכרון הפנימי של הקונסולה, ולא ניתן לשמור/להעביר אותם לכרטיס microSD.

יש לבצע את הצעדים הבאים

  1. בתפריט HOME (בית) יש ללחוץ על System Settings (הגדרות מערכת).
  2. יש לגלול מטה וללחוץ על Data Management (ניהול נתונים) ואז על Delete Save Data (מחיקת נתוני שמירה).
    • אם מופיעה הנחיה, יש להזין את קוד ה-PIN של בקרות ההורים.
  3. יש לבחור את כותר המשחק שאת נתוניו רוצים למחוק.
  4. אם אפשר, יש לבחור את המשתמש שעבורו רוצים למחוק את נתוני השמירה, או ללחוץ על Delete All Save Data for this Software (מחיקת כל נתוני השמירה עבור תוכנה זו). לאישור, יש ללחוץ על Delete Save Data (מחיקת נתוני שמירה).

חשוב: לאחר מחיקתם, לא ניתן לשחזר את נתוני השמירה.