כיצד מעבירים נתוני משתמש ושמירת משחקים

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite,Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


במאמר זה, נלמד כיצד מעבירים נתוני משתמש ונתוני שמירת משחקים בין מערכות Nintendo Switch.

חשוב

 • כדי להעביר נתוני משתמש ושמירת משחקים, יש צורך בקונסולת מקור וקונסולת יעד.
 • יש לוודא כי שתי המערכות מעודכנות לתפריט מערכת בגרסה 4.0.0 ומעלה. כמו כן, עליהן להיות מחוברות לאינטרנט, ולהיות סמוכות זו לזו לצורך ניהול תקשורת מקומית.
 • יש לקשר את חשבון Nintendo לחשבון המשתמש שאותו רוצים להעביר ממערכת המקור. לפני ביצוע ההעברה, לא ניתן לקשר את אותו חשבון Nintendo לחשבון משתמש במערכת היעד.
 • מערכת היעד לא יכולה לכלול יותר משבעה משתמשים בזמן ביצוע ההעברה (חייב להישאר מקום למשתמש אחד נוסף במערכת היעד).
 • בזיכרון הפנימי של מערכת היעד חייב להיות מספיק מקום פנוי כדי לקבל את הנתונים המועברים.
 • לאחר השלמת התהליך, פרטי המשתמש, נתוני השמירה המשויכים אליו והתוכנות שנקנו באמצעות חשבון המשתמש המועבר, לא יהיו עוד זמינים במערכת המקור.
 • לא ניתן למזג או להעביר נתוני שמירה בין משתמשים.

מידע

העברת פרטי משתמש ונתוני שמירה מאפשרת להעביר פרופיל משתמש ממערכת Nintendo Switch אחת לאחרת, יחד עם כל נתוני השמירה המשויכים אליו ועם הקניות שנערכו ב-Nintendo eShop העברת הנתונים מתבצעת עבור משתמש אחד בכל פעם.

העברת פרופיל משתמש ונתוני שמירה מקונסולת Nintendo Switch אחת לאחרת

הסרטון הבא כולל סקירה כללית ושימושית של תהליך העברת המערכת:

יש לבצע את הצעדים הבאים

במערכת המקור:

 1. בתפריט HOME (בית), יש ללחוץ על System Settings (הגדרות מערכת), לאחר מכן על Users (משתמשים) ואז על Transfer Your User Data (העברת נתוני המשתמש שלך).
 2. כעת יש ללחוץ על Next (הבא), ואז שוב על Next  (הבא), לאחר מכן יש ללחוץ על Source Console (קונסולת מקור) כדי לציין שהתוכן יועבר ממערכת זו.
 3. יש ללחוץ על Continue (המשך), ולאחר מכן יש לסיים את ההכנות הבאות במערכת היעד.

במערכת היעד:

 1. בתפריט HOME (בית), יש ללחוץ על System Settings (הגדרות מערכת), לאחר מכן על Users (משתמשים) ואז על Transfer Your User Data (העברת נתוני המשתמש שלך).
 2. כעת יש ללחוץ על Next (הבא), ואז שוב על Next  (הבא), לאחר מכן יש ללחוץ על Target Console (קונסולת יעד) כדי לציין שהתוכן יועבר אל מערכת זו.
 3. יש ללחוץ על Sign in (כניסה) ולהיכנס באמצעות כתובת הדוא"ל הרשומה בחשבון Nintendo או באמצעות מזהה הכניסה.
 4. יש להזין את כתובת הדוא"ל או את מזהה הכניסה המשויכים לחשבון Nintendo, את הסיסמה ואז ללחוץ על Sign in (כניסה) ולאחר מכן על Next (הבא).

במערכת המקור:

 1. יש להמתין עד לזיהוי מערכת היעד, ואז ללחוץ על Transfer (העברה).
 2. תהליך ההעברה יחל, ועליך להמתין לסיומו.
 3. בסיום תהליך ההעברה, יש ללחוץ על End (סיום) כדי להשלים את התהליך.
  • אם לא נותרו משתמשים בקונסולה לאחר השלמת תהליך ההעברה, ייווצר חשבון משתמש דמי.