כיצד מתחברים לאינטרנט באמצעות רשת אלחוטית

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite,Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


במאמר זה, נלמד כיצד לחבר קונסולת Nintendo Switch לרשת ביתית אלחוטית

הערה

לפני שנמשיך, מומלץ לבדוק את פרטי המידע הבאים הנוגעים לרשת האלחוטית:

 • SSID (שם הרשת)
 • סיסמת הרשת האלחוטית, אם נדרשת סיסמה

יש לבצע את הצעדים הבאים

 1. יש להציב את Nintendo Switch עד 3 מ' מהנתב האלחוטי כדי להבטיח שהאות יהיה בעוצמה מרבית.
 2. בקונסולת Nintendo Switch, יש לבחור Settings (הגדרות) מתפריט HOME (בית).
סמל System Settings (הגדרות מערכת) מואר במסך תפריט HOME (בית)
 1. 3. יש ללחוץ על Internet (אינטרנט), ולאחר מכן על Internet Settings (הגדרות אינטרנט). קונסולת Nintendo Switchתבצע חיפוש אוטומטים של אותות Wi-Fi קרובים.
בחירת האפשרות Internet (אינטרנט) בתפריט System Settings (הגדרות מערכת) בקונסולת Nintendo Switch
 1. 4. יש לבחור את שם הרשת המתאימה (SSID) מהרשימה.
 • אם אין אפשרות למצוא את שם הרשת שלך, יש להתקרב לנתב האלחוטי וללחוץ על לחצן Y כדי לבצע חיפוש נוסף.
 • אם שם הרשת מופיע באפור, סימן שסוג אבטחת הרשת בשימוש לא נתמך על-ידי Nintendo Switch.
 • אם אין אפשרות למצוא את הרשת שלך, ייתכן שקיימת בעיה עם סביבת הרשת האלחוטית.
 1. 5. אם מופיעה הנחיה, יש להשתמש בלוח המקשים שעל המסך כדי להזין את סיסמת הרשת האלחוטית.
לוח מקשים מופיע על המסך כאשר צריך להזין את סיסמת הרשת האלחוטית
 1. 6. ה-Nintendo Switch יבדוק את החיבור לאינטרנט. בסיום הבדיקה, יש ללחוץ על OK (אישור) להשלמת התהליך.
  • אם בדיקת החיבור נכשלה, יופיע קוד שגיאה מלווה בהודעה. ניתן להיעזר בהם כדי לאבחן את בעיות החיבור.