לא ניתן להטעין את הקונסולה

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch, Nintendo Switch Family

המידע במאמר זה עשוי לסייע במצבים בהם ניתן להפעיל את מערכת Nintendo Switch, אך לא ניתן להטעין את הסוללה, או שטעינת הסוללה ממשיכה לרדת למרות שהקונסולה מחוברת למתאם ה-AC.

הערה

מידע נוסף על משך טעינת הסוללה במערכות השונות של Nintendo Switch.

ייתכן שתוכל/י להיעזר במידע על מצבים דומים נוספים:

מה לעשות

 1. יש לאפס את מתאם ה-AC על-ידי ניתוקו משני הצדדים במשך 30 שניות לפחות.
  • בעת ביצוע צעד זה, יש לוודא שנעשה שימוש במתאם AC ל-Nintendo Switch (דגם HAC-002). אם נעשה שימוש במטען שונה, החלפתו באביזר הנכון עשויה לפתור את הבעיה.
מתאם AC ל-Nintendo Switch
 1. יש לבדוק אם נגרם נזק כלשהו למתאם או לכבלים (חתכים, כיפופים, שחיקה וכיו"ב). אם התגלה נזק כלשהו, יש להחליף את מתאם ה-AC.

ניתן לרכוש את מתאם AC ל-Nintendo Switch בחנות המקוונת שלנו.

 1. יש לחבר את מתאם ה-AC אל הקונסולה וישירות לשקע חשמל בקיר.
חיבור מתאם AC ל-Nintendo Switch לשקע חשמל ולקונסולת Nintendo Switch

האם מחוון הטעינה מוצג, בתפריט HOME (בית) או על מסך ריק ?

מחוון הטעינה מוצג בתפריט HOME (בית) 
מחוון הטעינה של הסוללה מודגש בפינה הימנית עליונה של תפריט HOME (בית)

המחוון מורה על כך שהקונסולה נטענת.

 1. יש לאפשר לקונסולה להיטען במשך 15 עד 30 דקות לפחות.
 2. לקבלת ביצועים מיטביים, יש לוודא שבקונסולה הותקן עדכון המערכת האחרון.
מחוון הטעינה מוצג על מסך ריק 
מחוון הטעינה של הסוללה מודגש על מסך ריק של Nintendo Switch

אם סוללת הקונסולה כמעט התרוקנה כאשר מחברים לראשונה את מתאם ה-AC, המסך לא יופעל ומחוון טעינה יוצג לרגע בפינה השמאלית העליונה.

 1. יש לאפשר לקונסולה להיטען במשך 15 עד 30 דקות לפחות, ולאחר מכן ללחוץ על לחצן POWER (הפעלה/כיבוי)כדי לאתחל אותה.
 2. לאחר האתחול, יש לוודא שבקונסולה הותקן עדכון המערכת האחרון.
מחוון הטעינה לא מוצג כלל
Nintendo Switch connected to AC adapter but console not charging
Nintendo Switch מחובר למתאם AC אך הקונסולה לא נטענת
 1. יש לבצע אתחול מאולץ על-ידי לחיצה ממושכת על לחצן POWER (הפעלה/כיבוי) במשך 12 שניות, ולאחר מכן לחיצה על לחצן POWER פעם אחת כדי להפעיל את הקונסולה.
 2. אם הבעיה נמשכת,
  • יש לנסות שקע חשמל אחר.
  • אם יש ברשותך מתאם AC נוסף ל-Nintendo Switch, יש לנסות להשתמש בו.
   • אם הבעיה נפתרה על-ידי שימוש במתאם AC אחר, יש לדאוג לתיקונו של המתאם הראשון.

לקבלת סיוע נוסף עם מתאם ה-AC, ניתן לפנות אלינו.