לא ניתן להפעיל את הקונסולה, מופיע מסך ריק או שלא ניתן להעיר אותה ממצב שינה

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite, Nintendo Switch, Nintendo Switch Family

המידע במאמר זה עשוי לסייע במצבים הבאים:

 • לא ניתן להפעיל את מערכת Nintendo Switch.
 • המסך ריק במצב ידני או במצב שולחני.
 • לאחר העברת המערכת למצב שינה, לא ניתן להעיר אותה בלחיצה על לחצני POWER (הפעלה\ כיבוי) או HOME (בית).

הערה

 • במערכות Nintendo Switch אין נורית חיווי הפעלה.
 • כאשר מניחים את קונסולת Nintendo Switch בתחנת העגינה, המסך יכובה  אוטומטית, ויישום התוכנה יוצג במסך הטלוויזיה.
 • תחנת העגינה של Nintendo Switch אינה מתאימה ל-Nintendo Switch Lite.

מה לעשות

 1. יש לבצע אתחול מאולץ על-ידי לחיצה ממושכת על לחצן POWER (הפעלה/כיבוי) במשך 12 שניות, ולאחר מכן לחיצה על לחצן POWER פעם אחת כדי להפעיל את הקונסולה.
 2. יש לאפס את מתאם ה-AC על-ידי ניתוקו משני הצדדים במשך 30 שניות לפחות.
  • בעת ביצוע צעד זה, יש לוודא שנעשה שימוש במתאם AC ל-Nintendo Switch (דגם HAC-002). אם נעשה שימוש במטען שונה, החלפתו באביזר הנכון עשויה לפתור את הבעיה.
מתאם AC ל-Nintendo Switch

 1. יש לבדוק אם נגרם נזק כלשהו למתאם או לכבלים (חתכים, כיפופים, שחיקה וכיו"ב). אם התגלה נזק כלשהו, יש להחליף את מתאם ה-AC.

ניתן לרכוש את מתאם AC ל-Nintendo Switch בחנות המקוונת שלנו.

 1. יש לחבר את מתאם ה-AC אל הקונסולה וישירות לשקע חשמל בקיר.
The Nintendo Switch AC Adapter plugging into a wall socket and the Nintendo Switch console
חיבור מתאם AC ל-Nintendo Switch לשקע חשמל ולקונסולת Nintendo Switch

מה מוצג על המסך ?

מסך הבית

אם מוצג מסך הבית, יש לאפשר לקונסולה להיטען, ובנוסף, לוודא שהותקן בה עדכון המערכת האחרון.

מסך הבית של ה- Nintendo Switch

מחוון טעינת הסוללה מופיע על מסך ריק

אם סוללת הקונסולה כמעט התרוקנה כאשר מחברים לראשונה את מתאם ה-AC, המסך לא יופעל ומחוון טעינה יוצג לרגע בפינה השמאלית העליונה של המסך.

מחוון הטעינה של הסוללה מודגש על מסך ריק של Nintendo Switch
 1. יש לאפשר לקונסולה להיטען במשך 15 עד 30 דקות לפחות, ולאחר מכן ללחוץ על לחצן POWER (הפעלה/כיבוי) כדי לאתחל אותה.
 2. לאחר האתחול, יש לוודא שבקונסולה הותקן עדכון המערכת האחרון.
המסך נותר ריק (לא מופיע מחוון טעינה)
Nintendo Switch מחובר למתאם AC אך הקונסולה לא נטענת
 1. יש לבצע פעם נוספת אתחול מאולץ על-ידי לחיצה ממושכת על לחצן POWER (הפעלה/כיבוי) במשך 12 שניות, ולאחר מכן לחיצה על לחצן POWER פעם אחת כדי להפעיל את הקונסולה.
 2. אם הבעיה נמשכת,
  • יש לנסות שקע חשמל אחר.
  • אם יש ברשותך מתאם AC נוסף ל-Nintendo Switch, יש לנסות להשתמש בו.
   • אם הבעיה נפתרה על-ידי שימוש במתאם AC אחר, יש לדאוג לתיקונו של המתאם הראשון.

לקבלת סיוע נוסף עם מתאם ה-AC, ניתן לפנות אלינו.