מחוון טעינת הסוללה או אחוז הסוללה מוצגים באופן שגוי

מתייחס ל: Nintendo Switch Family, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite


חשוב: מחוון טעינת הסוללה לא יתוקן מיד לאחר ביצוע הצעדים פעם אחת בלבד. יהיה צורך לחזור על התהליך מספר פעמים.

הערה

 • למערכות Nintendo Switch נדרש כשלוש שעות לטעינה מלאה כאשר המערכות כבויות או במצב שינה.
 • למידע נוסף על משך הסוללה המשוער עבור כל מערכת.

מה לעשות

 1. יש לוודא שבקונסולה הותקן עדכון המערכת האחרון, השלבים הבאים מתייחסים לגירסה 3.0.1 ומעלה.
 2. הגדר את הגדרת Auto-Sleep mode settings (הגדרות מצב שינה אוטומטי) ל-Never .
 3. חבר את מתאם ה- AC ישירות למערכת Nintendo Switch עד שהסוללה טעונה במלואה.
  • אם מחוון טעינת הסוללה אינו מגיע ל 100%, יש לאפשר למערכת לטעון כשלוש שעות.
 4. ברגע שהסוללה נטענת במלואה, יש להשאיר את הקונסולה מחוברת למתאם ה-AC למשך שעה.
 5. לאחר מכן, יש לנתק את מתאם ה- AC ולאפשר לקונסולה להציג את תפריט HOME (בית) למשך כשלוש עד ארבע שעות.
  • חיי הסוללה שנותרו חייבים להתכלה ככל האפשר.
 6. ברגע שטעינת הסוללה כמעט אזלה, יש לכבות את הקונסולה ולהשאיר אותה לבד לפחות 30 דקות.
 7. יש לחזור על שלבים 2 עד 6 מספר פעמים.
  • מצב מחוון טעינת הסוללה ישתפר בהדרגה על ידי חזרה על התהליך מספר פעמים.

המצב לא נפתר

לקבלת סיוע נוסף, ניתן לפנות אלינו.