מסך הטלוויזיה ריק או שלא מופיעה תמונה

מתייחס ל: Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


המידע במאמר זה עשוי לסייע במצבים הבאים:

 • לא מופיעה שום תמונה במסך הטלוויזיה כאשר הקונסולה של Nintendo Switch מחוברת.
 • חיבור הקונסולה לא גורם לה להתעורר ממצב שינה.

חשוב

 • קונסולת Nintendo Switch Lite לא תומכת במצב טלוויזיה.

כאשר נורית ה-LED של פלט הטלוויזיה בתחנת העגינה מהבהבת, יש לבצע את הצעדים הבאים.

הערה: כאשר מניחים את קונסולת Nintendo Switch בתחנת העגינה, המסך יכבה  אוטומטית, ויישום התוכנה יוצג במסך הטלוויזיה.

מה לעשות

תחילה, יש לאפס את מתאם ה-AC ולוודא שהקונסולה פועלת בצורה תקינה במצב ידני.

 1. יש לכבות את הטלוויזיה ולנתק את כל הכבלים מתחנת העגינה.
 2. יש לאפס את מתאם ה-AC על-ידי ניתוקו בשני הקצוות למשך 30 שניות לפחות.
  • בעת ביצוע צעד זה, יש לוודא שנעשה שימוש במתאם AC ל-Nintendo Switch (דגם HAC-002) ובתחנת עגינה של Nintendo Switch (דגם HAC-007). אם נעשה שימוש במטען שונה או בתחנת עגינה אחרת, החלפתם באביזרים הנכונים עשויה לפתור את הבעיה.
מתאם AC ל-Nintendo Switch
תחנת עגינה ל-Nintendo Switch

יש לבדוק אביזרים אלה ולוודא שלא נגרם נזק לכבל או לחיבורי ה-USB. אם התגלה נזק כלשהו, יש להחליף את האביזר הפגום.

ניתן לרכוש אביזרים אלה בחנות המקוונת שלנו.

3. לאחר ניתוק קונסולת Nintendo Switch מתחנת העגינה, יש לחבר את מתאם ה-AC אל הקונסולה וישירות לשקע החשמל בקיר.

חיבור מתאם ה-AC אל קונסולת Nintendo Switch ואל שקע חשמל בקיר.

האם מופיעה תמונה במסך ?

כן

נהדר! כעת לאחר שווידאנו שהקונסולה עובדת במצב ידני, הבה נבדוק את הגדרת הטלוויזיה.

 1. יש להשאיר את הקונסולה מחוץ לתחנת העגינה, ולוודא שהותקן בה עדכון המערכת האחרון.
 2. יש לחבר את מתאם ה-AC אל תחנת העגינה וישירות לשקע חשמל בקיר, ולאחר מכן לחבר כבל HDMI אל תחנת העגינה וישירות ליציאת ה-HDMI בטלוויזיה. 
חיבור כבל ה-HDMI של Nintendo Switch ומתאם ה-AC אל הטלוויזיה ואל שקע חשמל

חשוב: אם משתמשים במכשיר שונה, כגון מקרן קול, מערכת קולנוע ביתית או מתאם וידאו, יש לנתק אותם זמנית.

 1. 3. יש להפעיל את הטלוויזיה ולהכניס את הקונסולה לתחנת העגינה כך שהמסך פונה לאותו כיוון כמו הלוח הקדמי של תחנת העגינה.
 2. • אם משתמשים בכיסוי מגן, יש להסיר אותו לפני הכנסת הקונסולה לתחנת העגינה.
הכנסת קונסולת Nintendo Switch לתוך תחנת העגינה של Nintendo Switch

האם מופיעה תמונה במסך הטלוויזיה? 

כן

הכל מוכן! למידע על מוצרי Nintendo, מומלץ לבקר באתר האינטרנט של Nintendo שם אפשר להתעדכן בכל החידושים האחרונים.

לא

אם עדיין לא מופיעה תמונה במסך הטלוויזיה, יש לנסות את הפעולות הבאות:

 • יש לוודא שהקלט הנכון נבחר במכשיר הטלוויזיה.
 • הקטנה או שינוי של הגדרות הרזולוציה של הטלוויזיה בקונסולה.
 • שימוש בחיבור HDMI אחר בטלוויזיה.
 • שימוש בכבל HDMI אחר. 
 • שימוש במכשיר טלוויזיה אחר.
 • אם ניתן, שימוש בתחנת עגינה אחרת. 
  • אם הקונסולה עובדת כאשר משתמשים בתחנת עגינה אחרת, תחנת העגינה המקורית זקוקה לתיקון. 

חשוב: לקבלת סיוע נוסף עם תחנת העגינה, נא לפנות אלינו.

לא

נראה שישנה בעיה עם הקונסולה. כדי לפתור את הבעיה, הבה ננסה למצוא את הסיבה לכך שלא ניתן להפעיל את הקונסולה.