שאלות לגבי השארת קונסולת Nintendo Switch בתוך תחנת העגינה

מתייחס ל: Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


ניתן להשאיר את קונסולת Nintendo Switch בתוך תחנת העגינה כשאינה בשימוש, כדי להבטיח שתהיה טעונה ומוכנה לשימוש בכל רגע.

אם הקונסולה מונחת בתוך תחנת העגינה או מחוברת ישירות למתאם ה-AC לצורך טעינה לפני שהסוללה מתרוקנת כליל, הדבר ייחשב למחזור טעינה חלקי בלבד.

השארת הקונסולה בתוך תחנת העגינה או מחוברת ישירות למתאם ה-AC במשך הלילה, או מעבר לנקודת הטעינה המלאה של הסוללה, לא תגרום נזק לסוללה.