שכחתי את קוד ה-PIN של בקרת ההורים

מתייחס ל: Nintendo Switch Lite,Nintendo Switch, Nintendo Switch Family


המידע במאמר זה עשוי לסייע כאשר לא זוכרים או רוצים לאפס את קוד ה-PIN של בקרת ההורים בקונסולת Nintendo Switch.

 • ניתן להגדיר בקרת הורים במערכת Nintendo Switch או באמצעות אפליקציית בקרת ההורים של Nintendo Switch לנייד.
 • מי שמגדיר בפעם הראשונה את בקרת ההורים בוחר קוד PIN באורך 4-8 תווים. קוד ה-PIN נדרש בכל פעם שרוצים להתאים או לשנות הגדרות.
 • אם מזינים קוד PIN שגוי 6 פעמים בפרק זמן של 30 דקות, המערכת חוסמת ניסיון גישה נוסף למשך 30 דקות. (טיימר עם הספירה לאחור יוצג על המסך.)

יש לבצע את הצעדים הבאים

האם המערכת שלכם מקושרת לאפליקציית בקרת הורים של Nintendo Switch במכשיר הכחם ?

כן, המערכת מקושרת למכשיר החכם

האם יש לכם גישה למכשיר החכם שבו הקונסולה  Nintendo Switch מקושרת ?

כן יש גישה:
 1. יש לגשת לאפליקציה בקרת הורים של Nintendo Switch במכשיר החכם.
 2. יש לבחור Console Settings (הגדרות קונסולה) בפינה השמאלית העליונה.
  • אם ברשותכם יותר מקונסולה אחת המקושרת לאפליקציה, יש ללחוץ על הסמל (+) בפינה השמאלית העליונה כדי לבחור את המערכת הנכונה.
 3. יש לבחור PIN .
 4. קוד ה- PIN של בקרת ההורים עבור המערכת יופיע תחת Current PIN.
לא אין גישה:
 1. בקונסולה  Nintendo Switch, יש לבחור בסמל הכתום של בקרת ההורים בכותרת של תפריט HOME (בית).
 2. כשתתבקשו להזין את מספר ה PIN  לבקרת הורים, יהיה צורך להזין שש פעמים  מספר (שגוי) בן ארבע ספרות. 
  • לאחר הניסיון השגוי האחרון, תופיע ההודעה “Entered incorrect PIN too many times.” (הוזן מספר שגוי יותר מדי פעמים) 
 3. כשהודעה זו תופיע, יש ללחוץ על כפתור + או –  (Help)
 4. יש לגלול מטה לתחתית הדף ולרשום את מספר  Inquiry Number המופיע על המסך. תזדקקו למספר זה כדי לאפס את מספר ה-  PIN אין לצאת מהמסך בו רואים את מספר Inquiry Number אם אתה יוצאים וחוזרים אליו, המספר ישתנה ולא יהיה ניתן עוד להשתמש במספר הקודם
 5. יש לשלוח את המספר לשירות לקוחות לקבלת קוד לאיפוס בקרת הורים.אם המערכת מקושרת לאפליקציה של בקרת הורים של Nintendo Switch, איפוס ה- PIN יסיר גם את הקישור לאפליקציה, וימחק את היסטוריית זמן המשחק והמגבלות מהאפליקציה.
לא, המערכת לא מקושרת למכשיר הכחם
 1. בקונסולה  Nintendo Switch, יש לבחור בסמל הכתום של בקרת ההורים בכותרת של תפריט HOME. (בית)
 2. כשתתבקשו להזין את מספר ה PIN  לבקרת הורים, יהיה צורך להזין שש פעמים  מספר (שגוי) בן ארבע ספרות. 
  1. לאחר הניסיון השגוי האחרון, תופיע ההודעה “Entered incorrect PIN too many times.” (הוזן מספר שגוי יותר מדי פעמים) 
 3. כשהודעה זו תופיע, יש ללחוץ על כפתור + או –  (Help)
 4. יש לגלול מטה לתחתית הדף ולרשום את מספר  Inquiry Numberהמופיע על המסך. תזדקקו למספר זה כדי לאפס את מספר ה-  PINאין לצאת מהמסך בו רואים את מספר Inquiry Number אם יוצאים וחוזרים אליו, המספר ישתנה ולא יהיה ניתן עוד להשתמש במספר הקודם
 5. יש לשלוח את המספר לשירות לקוחות לקבלת קוד לאיפוס בקרת הורים.אם המערכת מקושרת לאפליקציה של בקרת הורים של Nintendo Switch, איפוס ה- PIN יסיר גם את הקישור לאפליקציה, וימחק את היסטוריית זמן המשחק והמגבלות מהאפליקציה.
אני לא בטוח/ה

אם אינכם בטוחים אם המערכת שלכם מקושרת למכשיר חכם, יש לבחור   System Settings

 1. (הגדרות מערכת) מתפריט HOME של הקונסולה Nintendo Switch.
 2. יש לסמן Parental Controls (בקרות הורים) ולבחור Parental Controls Settings (הגדרות בקרת הורים) .

אילו אפשרויות מופיעות ?

Sync/Unregister the Nintendo Switch Parental Controls app

(סנכרן / בטל את הקישור לאפליקציה של בקרת הורים של נינטנדו) המשמעות היא שהמערכת שלכם מקושרת לאפליקציה במכשיר החכםיש ל. בצע את הצעדים הבאים כדי לאתר או לאפס את ה- PIN דרך האפליקציה.

Parental Controls Settings or Change Settings
 1. בקונסולה  Nintendo Switch, יש לבחור בסמל הכתום של בקרת ההורים בכותרת של תפריט HOME. (בית)
 2. כשתתבקשו להזין את מספר ה PIN  לבקרת הורים, יהיה צורך להזין שש פעמים  מספר (שגוי) בן ארבע ספרות. 
  1. לאחר הניסיון השגוי האחרון, תופיע ההודעה “Entered incorrect PIN too many times.” (הוזן מספר שגוי יותר מדי פעמים) 
 1. כשהודעה זו תופיע, יש ללחוץ על כפתור + או –  (Help)
 2. יש לגלול מטה לתחתית הדף ולרשום את מספר  Inquiry Numberהמופיע על המסך. תזדקקו למספר זה כדי לאפס את מספר ה-  PIN
  1. אין לצאת מהמסך בו רואים את מספר Inquiry Number  אם יוצאים וחוזרים אליו, המספר ישתנה ולא יהיה ניתן עוד להשתמש במספר הקודם.
 3. יש לשלוח את המספר לשירות לקוחות לקבלת קוד לאיפוס בקרת הורים.
  1. אם המערכת מקושרת לאפליקציה של בקרת הורים של Nintendo Switch, איפוס ה- PIN יסיר גם את הקישור לאפליקציה, וימחק את היסטוריית זמן המשחק והמגבלות מהאפליקציה.