כיצד למצוא את מספר הסידורי של הקונסולה Nintendo Switch

במאמר זה נלמד כיצד למצוא את מספר הסידורי של הקונסולה Nintendo Switch.

יש להשלים את השלבים הבאים:

מספר הסידורי של קונסולת Nintendo Switch נמצא בשלושה מיקומים:

על גבי המכשיר

על מדבקה בתחתית קונסולת Nintendo Switch או קונסולת Nintendo Switch Lite.

על גבי המארז

על המדבקה הנראית בחלון בתחתית האריזה המקורית.

בהגדרות המערכת (System Settings) של הקונסולה

  1. מתפריט HOME יש לבחור System Settings (הגדרות מערכת)

2. יש לגלול מטה בתפריט בצד שמאל ויש לבחור System (מערכת) ואז Serial Numbers (מספרים סידוריים) . 

  • מספר הסידורי של הקונסולה יוצג בראש הרשימה.